• Opening Hours

  Maandag: 08.00 - 21.00 uur

  Dinsdag: 08.00 - 21.00 uur

  Woensdag: 08.00 - 20.30 uur

  Donderdag: 08.00 - 21.00 uur

  Vrijdag: 08.00 - 18.30 uur

 • 040 - 244 40 53
 • Contact

  Let's Keep In Touch!X

  ADDRESS

  Klik hier

  LEAVE A COMMENT

  Sending your message. Please wait...

  Thanks for sending your message! We'll get back to you shortly.

  There was a problem sending your message. Please try again.

  Please complete all the fields in the form before sending.

Muziekgerelateerde klachten

Musici, professioneel of amateur, worden regelmatig geconfronteerd  met lichamelijke klachten, die hen belemmeren en het plezier in spelen verstoren. Herkent u dat, dan moe u zeker even verder leis dit zeker interessant voor u.

Oorzaak muziekgerelateerde klachten

De oorzaak van muziekgerelateerde klachten is vaak een combinatie van factoren. Altijd is er sprake van een dysbalans tussen de belasting en de belastbaarheid. De bewegingen zijn in veel gevallen eenzijdig en repeterend van aard. Enerzijds kun je denken aan overbelasting door te lang achter elkaar spelen en/of een slechte houding. Ook een onjuiste techniek en te veel spierspanning tijdens het musiceren spelen een rol. Daarnaast kan er sprake zijn van een verminderde belastbaarheid door stress, faalangst en (over-) vermoeidheid. Muzikanten stellen over het algemeen hoge eisen aan zichzelf en zijn perfectionistisch ingesteld. Ook is er vaak onzekerheid om de klacht kenbaar te maken bij de dirigent, orkest, band of groep.

“Beter musiceren mèt klachten dan helemaal niet musiceren”, wordt dan gedacht.

Werkwijze

Er wordt gestart met een intake waarbij de klachten, problemen en vragen geïnventariseerd worden. Na deze intake volgt een lichamelijk onderzoek en een analyse van  het musiceren. Het is daarom van belang dat u uw instrument meebrengt. Bij grote instrumenten kan er eventueel een afspraak aan huis worden gemaakt. Na het onderzoek en de analyse wordt een behandelplan opgesteld en met u besproken. Hierna zal de behandeling gestart worden.

De behandeling

Muziekgerelateerde klachten of muziekblessures zijn over het algemeen goed te behandelen. Afhankelijk van de oorzaak wordt de behandeling gericht op enerzijds het vermindering van de belasting, bv.: aandacht voor de techniek van spelen, de lichaamshouding en spierspanning tijdens het spelen. Anderzijds wordt gewerkt aan verbetering van de belastbaarheid, door training van lokaal- en algemeen uithoudingsvermogen en spierkracht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan bewustwording van ontspanning en rustmomenten.

Afspraak

U kunt zich mét en zonder verwijzing van een huisarts of specialist aanmelden, waarna een eerste afspraak wordt gepland. Indien u aanvullend verzekerd bent, worden de behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed door uw verzekering.

Binnen onze praktijk heeft Erik Biermans zich speciaal toegelegd op de behandeling van muziekgerelateerde klachten.

Vragen

Zie ook: de website Muziek en Zorg

terug-knop

COPYRIGHT © 2017. ALL RIGHTS RESERVED.
J.Ottenheijm Webdesign FYSIOTHERAPIE DE JONG