• Opening Hours

  Maandag: 08.00 - 21.00 uur

  Dinsdag: 08.00 - 21.00 uur

  Woensdag: 08.00 - 20.30 uur

  Donderdag: 08.00 - 21.00 uur

  Vrijdag: 08.00 - 18.30 uur

 • 040 - 244 40 53
 • Contact

  Let's Keep In Touch!X

  ADDRESS

  Klik hier

  LEAVE A COMMENT

  Sending your message. Please wait...

  Thanks for sending your message! We'll get back to you shortly.

  There was a problem sending your message. Please try again.

  Please complete all the fields in the form before sending.

Benauwdheid ( COPD )

COPD

Wat is COPD
COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases) is de verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Beide zijn aandoeningen aan de luchtwegen, die het ademen lastig maken.

Chronische bronchitis
Bronchitis is een aandoening (ontsteking) van het slijmvlies in de luchtwegen. Mensen met bronchitis hoesten veel en geven daarbij slijm op. Sommige patiënten hebben naast deze klachten ook last van kortademigheid of een piepende ademhaling. Bronchitis wordt chronisch als de klachten langer dan zo’n drie maanden aanwezig zijn.

Longemfyseem
Bij emfyseem zijn de longen minder rekbaar geworden. Daardoor is iemand met emfyseem voortdurend kortademig en bij geringe inspanning kan hij al benauwd worden. Het stevige bindweefsel van de longblaasjes wordt door een bepaald enzym afgebroken en de longblaasjes worden slappe zakjes. Bij hard hoesten is het mogelijk dat de longen dichtklappen omdat ze alle stevigheid zijn verloren. Het is belangrijk dat emfyseem patiënten leren huffen in plaats van hoesten. Roken speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van longemfyseem.
Omdat het uitademen belemmerd wordt treedt er verandering op in de ademhalingsbeweging. Bij mensen met COPD is er vaak sprake van een inademingstand van de borstkas. De inademingstand is een voorovergebogen houding waarbij de schouders verder naar voren staan dan normaal. Verder is de stand van de longen net zoals deze zou zijn wanneer men volledig inademt. Deze stand wordt door de patiënt aangenomen omdat dit het ademen vergemakkelijkt. Hierdoor neemt op termijn de elasticiteit van de longen af.
Door de verandering in de ademhaling krijgen de ademhalingsspieren veel meer te doen. Bij gezonde mensen bedraagt het aandeel van de ademhalingsspieren in de totale zuurstofconsumptie niet meer dan 5%. Bij ernstige COPD patiënten kan dit oplopen tot 40%.
De eenmaal ontstane beschadiging is niet te herstellen. Wel is het mogelijk om een snelle achteruitgang te remmen door middel van een goede behandeling. Naast medicatie, voeding en gezonde leefstijl speelt fysiotherapie een belangrijke rol. Binnen onze praktijk hebben Erik Biermans, Vincent Kluitmans en Evelien Renders zich gespecialiseerd in het bewegingsprogramma voor COPD-patiënten.

Indeling COPD
COPD is in te delen in licht, matig ernstig en zeer ernstig. Een indeling hiervoor die wereldwijd veel gebruikt wordt is de GOLD indeling die gebaseerd is op longfunctie-onderzoek. Dit onderzoek geeft aan hoe goed de luchtwegen en de longen (nog) werken. Een belangrijke maat is de maximale hoeveelheid lucht die u in één seconde kunt uitblazen. Dit heet de FEV1 en zegt iets over de vernauwing van uw luchtwegen. De GOLD indeling vergelijkt deze uitslag met de gemiddelde uitslag van een gezond persoon van dezelfde leeftijd en geslacht (de voorspelde waarde).

De GOLD indeling ziet er als volgt uit:

 • GOLD I – licht COPD: de maximale hoeveelheid uitgeademde lucht is meer dan 80% van de voorspelde waarde.
 • GOLD II – matig COPD: de maximale hoeveelheid uitgeademde lucht ligt tussen de 50% en 80% van de voorspelde waarde.
 • GOLD III – ernstig COPD: de maximale hoeveelheiduitgeademde lucht ligt tussen de 30% en 50% van de voorspelde waarde.
 • GOLD IV– zeer ernstig COPD: de maximale hoeveelheid uitgeademde lucht is 30% of minder van de voorspelde waarde.

Verloop
In het begin zijn de klachten van kortademigheid er alleen bij zware lichamelijke inspanning zoals hardlopen, tegen de wind in fietsen of zwaar lichamelijk werk. Na verloop van tijd ontstaan ze geleidelijk ook bij bijvoorbeeld traplopen of stevig wandelen.

Kortademigheid kan ook optreden bij activiteiten als wassen, aankleden, eten en soms zelfs in rust. Mensen met ernstiger COPD worden vaker en heviger kortademig en vermoeid. Bij ernstig COPD moet het hart flink werken om het lichaam van zuurstof te voorzien. Soms wordt dat te zwaar voor het hart. Dan kan iemand vocht achter de longen krijgen en in de onderbenen. Dit leidt tot meer kortademigheid en ’s nachts vaker plassen. De klachten zijn niet altijd even erg: de meeste mensen hebben goede en slechte dagen. Daarnaast hebben veel mensen met COPD ’s nachts en ’s ochtends meer last dan op de rest van de dag.

Oorzaak van de achteruitgang.
Een chronische ontsteking beschadigt de kleinste buisjes van de luchtwegen en de longblaasjes. De wanden van de luchtwegen worden slapper waardoor ze bij het uitademen gemakkelijk dichtvallen. Dit leidt tot kortademigheid. Het aantal longblaasjes neemt fors af. De reservecapaciteit, die nodig is bij inspanning neemt steeds verder af. Bij lichamelijke inspanning is extra zuurstof nodig en iemand met COPD krijgt dan te weinig zuurstof. Hierdoor gaat hij sneller ademen en wordt kortademig. Het hart moet dan extra hard werken om het lichaam te laten functioneren.

Ontsteking door roken
Bij COPD zijn de luchtwegen chronisch ontstoken. Dit komt meestal door roken. De binnenkant van de luchtwegen is bekleed met slijmvlies dat slijm aanmaakt. Tabaksrook veroorzaakt een ontsteking waarbij het slijmvlies opzwelt en meer slijm aanmaakt. Ook kunnen de spiertjes in de luchtwegen zich samentrekken. Beiden maken het ademhalen een stuk moeilijker.

De ontsteking bij COPD maakt de luchtwegen ook meer prikkelbaar. Daardoor kan iemand snel kortademig worden van tabaksrook of koude lucht. Deze verhoogde prikkelbaarheid heet overreactiviteit of hyperactiviteit. De luchtwegen worden dus nauwer door de ontsteking en in het ernstigste geval raken de longen blijvend beschadigd. De ontsteking bij COPD is geen griep of longontsteking. Deze ontstaan door een infectie met een bacterie of een virus. De klachten en de behandeling van griep of longontsteking zijn anders dan bij COPD. Een infectie met een virus of bacterie kan bij COPD de ontsteking aan de luchtwegen wel verergeren.

Doordat steeds meer mensen zijn gaan roken, neemt het aantal mensen met COPD sterk toe. Meer mannen dan vrouwen hebben COPD, maar omdat vrouwen de afgelopen 20 jaar steeds meer zijn gaan roken, neemt nu ook het aantal vrouwen met COPD sterk toe.

De klachten bij COPD patiënten nemen soms toe door bijvoorbeeld tabaksrook, benzine lucht, bak- en braadluchtjes, stoffen als chloor en ammoniak, weersomstandigheden zoals mist/regen, sterke temperatuurwisselingen of koude lucht. U doet er goed aan de prikkels waar u last van heeft zoveel mogelijk te vermijden. U kunt het beste samen met uw arts of longverpleegkundige kijken welke prikkels u moet vermijden. Wanneer koude een rol speelt, kunt u ‘s winters voor het naar bed gaan de slaapkamer en het bed verwarmen. Ook kunt u mensen in uw omgeving vragen om niet in uw bijzijn te roken of parfum te dragen.

Stoppen met roken
Gevolgen van het rookgedrag blijven vaak jarenlang onzichtbaar. Als u een hand brandt of uw hoofd ergens tegenaan stoot, voelt u direct pijn. Maar COPD en andere gezondheidsschade door roken is meestal pas op lange termijn merkbaar. Bij COPD zijn uw longen onherstelbaar beschadigd. Stoppen met roken voorkomt dat zij nog meer schade oplopen en dat klachten verergeren.

Bewegen
Bewegen is gezond. Juist voor mensen met COPD. Door lichaamsbeweging verbetert uw uithoudingsvermogen, worden uw ademhalingsspieren sterker en wordt u minder benauwd.
Door conditieverbetering raakt u minder snel vermoeid. Ook herstelt u meestal sneller na een verkoudheid of griep. Te weinig bewegen is slecht, zeker ook voor iemand met COPD. Wordt u benauwd als u bijvoorbeeld de trap oploopt of met klusjes in huis bezig bent? En hebt u last van hoestbuien? Dan hebt u misschien de neiging om lichamelijke inspanning te vermijden in de hoop dat u minder snel kortademig wordt. Maar als u weinig in beweging bent, krijgt u juist meer klachten! Van veel stilzitten wordt u namelijk minder fit, waardoor u meer energie nodig zult hebben voor dagelijkse dingen. Als alledaagse bewegingen al een hele opgave worden, komt u helemaal niet meer toe aan extra bewegen. Daardoor is de kans groot dat u in een neerwaartse spiraal terechtkomt: meer benauwdheid, minder bewegen en nóg minder kunnen doen. Deze spiraal kunt u doorbreken door regelmatig te bewegen. Bewegen geeft lucht.

Praat met uw arts over bewegen
Het is goed met uw arts te bespreken welke mogelijkheden u heeft om sportief te bewegen en inspannende activiteiten te doen. De fysiotherapeut kan u begeleiden in de opbouw van uw conditie. De behandeling van uw COPD is echter niet alleen de taak van zorgverleners, maar óók van uzelf. Bij COPD is het van groot belang dat u zelf zoveel mogelijk doet om te voorkomen dat de ziekte verergert en dat u zo goed mogelijk met de ziekte leert leven. Dit betekent ondermeer: voldoende gaan bewegen en dit volhouden. Deze vorm van eigen verantwoordelijkheid wordt ‘zelfmanagement’ genoemd: u neemt zelf de leiding over uw gezondheid. Uiteraard kunt u daarbij gebruikmaken van de steun, adviezen en begeleiding van uw arts, fysiotherapeut en andere zorgverleners.

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen
De Norm Gezond Bewegen geeft globaal aan hoeveel u eigenlijk moet bewegen op basis van uw leeftijd. Dit zult u in het begin niet halen, maar d.m.v. een beweegprogramma waarbij de intensiteit geleidelijk wordt opgebouwd, zult u merken dat uw conditie toeneemt.
Zie ook http://www.sportzorg.nl/ onder de button ‘Sportzorg’.

Deze site bevat veel informatie over gezond bewegen en is van de Vereniging voor Sportgeneeskunde , de Nederlandse Vereniging voor fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Omgaan met COPD
COPD is een chronische aandoening en verandert uw leven. Zelf moet u leren omgaan met uw klachten, maar ook uw eventuele partner en kinderen krijgen te maken met veranderingen. COPD kan ook invloed hebben op relaties met vrienden, kennissen en collega’s. Onwetendheid en onbegrip kunnen een goed contact in de weg staan, maar vrienden en collega’s kunnen u ook steunen.

Krachten verdelen
Wanneer u ernstig beperkt wordt door COPD kunnen alledaagse handelingen al een hele inspanning zijn. Het scheelt een stuk wanneer u bijvoorbeeld het wassen en aankleden doet op voor u gunstige momenten. In de ochtenduren zijn de klachten vaak het hevigst. Wanneer u dan teveel doet, kan het zijn dat u er de hele dag last van houdt. Probeert u handelingen in etappes te doen. Probeer zelf na te gaan hoe u alledaagse handelingen zoals wassen en aankleden, het gemakkelijkst kunt uitvoeren. Overleg met uw fysiotherapeut hoe u dit kunt verbeteren.

terug-knop

COPYRIGHT © 2017. ALL RIGHTS RESERVED.
J.Ottenheijm Webdesign FYSIOTHERAPIE DE JONG