• Opening Hours

  Maandag: 08.00 - 21.00 uur

  Dinsdag: 08.00 - 21.00 uur

  Woensdag: 08.00 - 20.30 uur

  Donderdag: 08.00 - 21.00 uur

  Vrijdag: 08.00 - 18.30 uur

 • 040 - 244 40 53
 • Contact

  Let's Keep In Touch!X

  ADDRESS

  Klik hier

  LEAVE A COMMENT

  Sending your message. Please wait...

  Thanks for sending your message! We'll get back to you shortly.

  There was a problem sending your message. Please try again.

  Please complete all the fields in the form before sending.

Vergoedingen fysiotherapie

Vergoedingen fysiotherapie

Wat wordt er vergoed? Uit welke verzekering? En voor welke klachten? Het is soms voor ons als zorgprofessionals al moeilijk om het overzicht te houden, laat staan voor mensen die er niet dagelijks mee te maken hebben. Regelmatig krijgen we in de praktijk vragen over de vergoeding voor fysiotherapie uit de zorgverzekering. Met de uitleg hieronder willen we u meer duidelijkheid geven.

Basis- en aanvullende verzekering

De basisverzekering is in Nederland een verplichte verzekering. Een aanvullende verzekering is niet verplicht en u maakt dus zelf de keuze of u zich wilt verzekeren voor kosten die betaald moeten worden uit het aanvullende pakket. Vergoedingen fysiotherapie vallen ook onder de aanvullende verzekering. Als u kiest voor een aanvullende verzekering inclusief vergoedingen fysiotherapie dan is een bepaald budget (maximum bedrag of maximum aantal behandelingen) voor fysiotherapie hierin opgenomen. Behandelingen binnen het budget worden door ons rechtstreeks gedeclareerd bij uw verzekeraar. Wanneer uw budget voor het betreffende jaar volledig verbruikt is, dient u de behandeling zelf te betalen in onze praktijk. Bij vergoeding van de behandeling uit uw aanvullende verzekering is betalen van uw eigen risico niet van toepassing.

Heeft u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie? Dan hanteren wij de volgende tarieven.

Indicaties met vergoeding vanuit de basisverzekering

 • Tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen (2 maal 9 behandelingen) per aandoening per jaar uit de basisverzekering vergoed. Meer behandelingen kunnen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering als de ouders een aanvullende verzekering hebben.

In het geval van een chronische aandoening vindt tot 18 jaar volledige vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar hoef je geen eigen risico te betalen.

 • Met ingang van 1 januari 2019 wordt gesuperviseerde oefentherapie bij COPD vanaf de eerste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering, voor zover sprake is van COPD stadium II of hoger van de Gold Classificatie. Wel is er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de ernst van de COPD.
 • Bij artrose van heup of knie worden de eerste 12 behandelingen per 12 maanden vergoed vanuit de basisverzekering (dit geldt vanaf 1 januari 2018).
 • Bij Claudicatio Intermittens Fontaine 2 worden de eerste 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) vergoed vanuit de basisverzekering gedurende 12 maanden voor patiënten met een verwijzing van de huisarts of specialist en behandeling door een bij Chronisch ZorgNet (voorheen ClaudicatioNet) geregistreerde fysiotherapeut. Binnen onze praktijk is Natascha Huls geregistreerd bij Chronisch ZorgNet.

Let wel op! Voordat vergoeding vanuit de basisverzekering plaatsvindt, moet u eerst het eigen risico betalen. Zie informatie verderop onder ‘eigen risico’.

Meer informatie over vergoeding vanuit de asisverzekering: vergoeding basisverzekering

Chronisch en niet-chronisch

Er is geregeld verwarring over vergoeding van chronische klachten. De behandeling van sommige chronische klachten worden (gedeeltelijk) vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat hier echter niet om alle klachten die langdurig aanwezig zijn of niet meer over zullen gaan, zoals veel mensen denken. Het gaat hier om klachten die voorkomen op de ‘chronische lijst van aandoeningen’ die door de overheid is samengesteld.

Meer informatie hierover vindt u via deze link: chronische lijst van aandoeningen

Aandoening van de chronische lijst: eerste 20 behandelingen uit aanvullende verzekering of zelf betalen

Bij de aandoeningen van de chronische lijst zullen vanaf de 21ste behandeling de kosten – voor een bepaalde periode en zolang het medisch noodzakelijk is – worden vergoed vanuit de basisverzekering, de eerste 20 behandelingen komen voor rekening van de aanvullende verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering of is deze niet toereikend, dan dient u (het restant) zelf te betalen. Hierbij hanteren wij de volgende tarieven.

Eigen risico

Let wel op! Voordat vergoeding vanuit de basisverzekering plaatsvindt, moet u eerst het eigen risico betalen. Voor 2020 is het verplichte eigen risico € 385,-. Een factuur hiervoor ontvangt u via uw zorgverzekeraar.

Mogelijk is het eigen risico al deels of volledig verbruikt door bijvoorbeeld onderzoek of behandeling in een ziekenhuis of door de aanschaf van medicijnen.

Indien uw behandeling in een volgend kalenderjaar wordt voortgezet, houd er dan rekening mee dat in dat kalenderjaar weer eerst het eigen risico verbruikt moet worden.

Heeft u nog vragen na het lezen van bovenstaande informatie? Stel uw vraag aan uw fysiotherapeut of neem contact met ons op.

COPYRIGHT © 2017. ALL RIGHTS RESERVED.
J.Ottenheijm Webdesign FYSIOTHERAPIE DE JONG