Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelings­overeenkomsten tussen jou als patiënt en de fysiotherapeut­. Deze betalingsvoorwaarden zijn te vinden op onze website zijn aanwezig in de wachtkamer (in de folderkast) en kunnen door de patiënt / cliënt worden meegenomen.
  2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Voor de maandag geldt vóór 9.00 uur ‘s morgens.  Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.
  3. Indien je de behandeling zelf dient te betalen, dan dien je de betaling direct na de behandeling in onze praktijk per pin te voldoen.
  4. De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de negende dag na ontvangst van de factuur.
  5. Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen en incassokosten in rekening te brengen. Deze kosten zijn verschuldigd op grond van de wettelijke bepaling betreffende de incassokosten (artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek). Bovendien wordt dan tevens aanspraak gemaakt op vergoeding van de contractuele en/of wettelijke (handels)rente vanaf de datum waarop je in verzuim bent.