De praktijk

Onze praktijk heeft drie vestigingen, twee in Eindhoven en één in Helmond (Brandevoort).

Het team bestaat uit acht fysiotherapeuten met allen verschillende specialisaties.
We zijn altijd op zoek naar de “plus” bovenop het natuurlijke herstel. Ofwel: onze behandeling of begeleiding moet altijd iets toevoegen aan het herstel. Soms is alleen uitleg, advies en verder even afwachten dus ook een optie. 

Naast de fysiotherapeuten bestaat het team uit een receptioniste/administratief medewerkers, een praktijkmanager en twee fitness trainers.
We hebben passie voor mensen en zorgen met elkaar voor een vriendelijke, ongedwongen sfeer. We willen goed luisteren, duidelijke uitleg geven en transparant zijn in onze werkwijze.

Aanmelding

Geen wachtlijst
Fysiotherapie de Jong werkt zonder wachtlijst. We streven ernaar om jou binnen twee werkdagen na aanmelding te kunnen helpen. Wanneer je een acuut probleem hebt, kunnen we nog dezelfde dag starten met de behandeling. Je afspraak zal ingepland worden bij een fysiotherapeut die kennis en ervaring heeft op het gebied van jouw specifieke klacht.

Behandeling

De kracht van ons team ligt in de samenwerking tussen de verschillende fysiotherapeuten. Alle therapeuten hebben verschillende opleidingen gevolgd en hebben zich gespecialiseerd in bepaalde gebieden. Wanneer je bij ons in behandeling bent, wordt steeds gezocht naar de best mogelijke invulling van het behandeltraject. Zo zou het kunnen zijn dat je, bij nekklachten bijvoorbeeld, eerst behandeld wordt door de manueel therapeut om je nek beter te laten bewegen en dat je daarna verder wordt begeleidt door de sportfysiotherapeut tijdens oefentherapie. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met jou.

Na de behandeling

Na afloop van het behandeltraject is het uiteraard belangrijk dat je actief blijft. Enerzijds om ervoor te zorgen dat je klachten niet steeds terugkeren, anderzijds wellicht ook om meer algemene trainingsdoelen na te streven. Zo kun je bijvoorbeeld je rug blijven versterken terwijl je ook werkt aan een betere conditie.

Hiervoor bieden we Fysiofitness aan. Ook wanneer je niet bij ons in behandeling bent geweest, ben je van harte welkom in de Fysiofitness.

Kwaliteit

Gegevens verzamelen

Binnen Fysiotherapie de Jong verzamelen we gegevens over elke behandeling die we uitvoeren. Dit doen we met de volgende redenen:

  • Het geeft informatie of het herstel verloopt zoals we verwachten of dat we de behandeling moeten bijstellen.
  • De gegevens kunnen we vergelijken met andere praktijken. Hier leren we van en we kunnen zien of we efficiënt werken.
  • Bij meerdere klachten is al aangetoond dat fysiotherapie effectief is en goedkoper is dan onderzoek of behandeling in een ziekenhuis. Hierdoor is in de afgelopen jaren bijvoorbeeld vergoeding vanuit de basisverzekering gerealiseerd voor de behandeling van etalagebenen, herstel na Covid-19 en artrose in heup of knie.

Vertrouwelijk

Tijdens jouw behandeling gebruikt de fysiotherapeut meetinstrumenten. De uitkomsten hiervan worden in je dossier gezet en anoniem doorgegeven aan de Landelijke Database Fysiotherapie. Er worden hierbij geen persoonlijke gegevens, inhoudelijke informatie over jouw klacht of jouw persoonlijke situatie doorgegeven; alleen cijfers die uit een bepaald meetinstrument of vragenlijst komen.