Rug

Pijn in de rug is een veel voorkomend probleem. De fysiotherapeut kan in veel gevallen helpen de rugpijn te verminderen of zelfs helemaal op te lossen.

Nek

Tenminste 70% van de bevolking wordt vroeg of laat geconfronteerd met nekpijn. De fysiotherapeut kan helpen nekpijn te verminderen of zelfs helemaal wegnemen.

Schouder

Schouderklachten kunnen acuut of geleidelijk ontstaan. De fysiotherapeut beoordeeld welke behandeling - rust, mobiliseren of oefeningen - op welk moment juist is;

Heup

Een pijnlijke heup komt niet alleen bij oudere mensen voor. Er is namelijk niet altijd sprake van slijtage van de heup.

Knie

Pijn in de knie komt op wat oudere leeftijd vaak voor in relatie met slijtage van het gewricht. Bij jongere mensen zien we vaak dat knieklachten ontstaan tijdens sporten.

Enkel

Jaarlijks melden zich 130.000 mensen zich bij de huisarts met een verwikte enkel.

Elleboog

De meest voorkomende klachten van de elleboog zijn klachten aan de buitenzijde van de arm, ook wel de tenniselleboog genoemd.

Pols

Pijnklachten in de pols ontstaan vaak door overbelasting of een trauma, zoals een val. Botbreuken in de pols komen dan ook veel voor. Een andere veel voorkomende aandoening in de pols is het Carpaal Tunnel Syndroom.

Hoofdpijn

Hoofdpijn is een klacht waar veel mensen last van hebben. Spierspanningshoofdpijn en migraine komen het meest voor. Soms is (te veel) medicatie de oorzaak van hoofdpijn.

Duizeligheid

Duizeligheidsklachten kunnen een flinke impact hebben op het dagelijks leven van een persoon. Werk, sport maar ook gewoon dagelijkse activiteiten kunnen flink beperkt worden, waardoor mensen gedwongen worden om steeds minder actief te zijn.

COPD

COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronisch obstructieve longziekte), deze naam omvat zowel longemfyseem als chronische bronchitis. Beiden zijn aandoeningen waarbij het ademhalen moeilijker gaat.

Bekken

Pijn in de bekkenregio heeft vaak een relatie met zwangerschap, maar dit is zeker niet de enige oorzaak van bekkenpijn. Het bekken is het centrale deel van het lichaam en werkt nauw samen met heupen en lage rug.

Etalagebenen

Etalagebenen wordt ook wel “Claudicatio intermittens” genoemd, wat letterlijk “met tussenpozen mank lopen” betekent. Het is een vaataandoening waarbij de slagaders in de benen vernauwd zijn. De slagaders zijn bloedvaten die zuurstofrijk bloed aanvoeren.

Herstel na Covid-19

Het coronavirus heeft de afgelopen jaren een flinke invloed op ons leven gehad. Veel mensen hebben inmiddels een besmetting met het COVID-virus doorgemaakt. En waar een groot deel van deze groep in korte tijd volledig hersteld, is er ook een aanzienlijke groep mensen waarbij dit herstel minder soepel verloopt.

Overige klachten

Niet alle klachten die door onze fysiotherapeuten behandeld kunnen worden, staan vermeld op deze website. Heb je een klacht die niet specifiek vermeld staat op onze website? Vraag gerust bij ons na of onze fysiotherapeuten iets voor je kunnen betekenen.

Mastitis / Borstontsteking

Mastitis is een andere naam voor een borstontsteking die gepaard kan gaan met een infectie. Meestal komt dit opzetten in de eerste zes weken na de bevalling door het geven van borstvoeding. Het is ook mogelijk dat dit pas in een later stadium ontstaat.