Schouderklachten

Schouderklachten komen veel voor, 31% van de mensen krijgt er wel eens mee te maken. In de meeste gevallen kent een schouderklacht geen acuut ontstaansmoment maar ontstaat deze geleidelijk. We spreken dan van een SAPS (Sub Acromiaal Pijn Syndroom), dit is een verzamelbegrip voor alle chronische pijnklachten die zich rondom de schouder afspelen met uitzondering van de frozen shoulder (capsulitis adhesiva). Zijn de klachten acuut ontstaan: dan kan er sprake zijn van een ruptuur van de rotator cuff (spiermanchet rondom de schouder) of een SLAP-laesie (beschadiging van de aanhechting van de bicepspees in de schouder).

SAPS (Sub Acromiaal Pijn Syndroom)

Kenmerken

De pijn zit in de schouder en trekt wel eens door naar de bovenarm of de nek. Bij het zijwaarts heffen, de hand op de rug leggen, de arm voor het lichaam langs bewegen of ver reiken kan er pijn optreden, soms is dit een schietende pijn.

Oorzaak

De oorzaak van SAPS ligt meestal op meerdere vlakken. De schouder kan niet als een op zich staand gewricht gezien worden maar als een onderdeel van een beweegketen. Deze beweegketen loopt van de bovenrug en nek, via de ribben, het schouderblad en het sleutelbeen door tot aan het schoudergewricht. Hierdoor hebben alle tussenliggende spieren en gewrichten een invloed op het functioneren van de schouder. Vaak uit het disfunctioneren van deze keten zich in een probleem in een van de spieren van de rotator cuff. De pezen kunnen door dit proces onderhevig zijn aan een soort slijtage (tendinose) en kunnen er verkalkingen of slijmbeursontstekingen optreden. Door middel van echografie kunnen de locatie en de ernst van de blessure beter bepalen dan met alleen klinisch onderzoek.

Behandeling

Belangrijk is het om zowel de oorzaak van de bewegingsdisfunctie aan te pakken als de uiting van het probleem: de pijnlijke spier of pezen. De behandeling zal bestaan uit het mobiliseren of manipuleren van de gehele keten, het rekken van spieren, het verhogen van de lokale belastbaarheid door oefeningen te doen en het verbeteren van het beweegpatroon.  Deze behandeling kan eventueel ondersteund worden met EPTE (Percutane Electrolyse). Bij het uitblijven van behandelresultaat kunt u doorverwezen worden voor een orthopedisch consult.

Frozen shoulder (capsulitis adhesive)

Kenmerken

De pijn is meestal in de gehele schouder. De pijn kan in het begin vrij hevig zijn en is vergelijkbaar met die van een slijmbeursontsteking. De pijn wordt in dit geval veroorzaakt door een ontsteking van het gehele schouderkapsel, dit ontstekingsproces zorgt ervoor dat het kapsel begint te verkleven en dat de beweeglijkheid van de schouder achteruit gaat. Deze eerste fase wordt de ‘freezing fase’ genoemd. De fase die hier op volgt, de tweede fase ofwel ‘frozen fase’, kenmerkt zich door een afname van pijn en een stabilisatie van het verklevingsproces. De pijn staat nu minder op de voorgrond maar er wordt meer beperking ervaren door het gebrek aan beweeglijkheid. In de derde fase, de ‘thawing fase’, komt de beweeglijkheid van de schouder heel langzaam weer terug en zal zich altijd herstellen tot een normale beweeglijkheid.

Oorzaak

De oorzaak van een frozen shoulder is nog niet bekend.

Behandeling

De behandeling van een frozen shoulder wordt pas gestart in de tweede fase. De reden hiervoor is dat het ontstekingsproces, en dus ook de pijn, kunnen toenemen ten gevolge van de fysiotherapeutische behandeling. De behandeling bestaat in eerste instantie uit het rekken van het schouderkapsel en het mobiliseren van de schoudergordel (nek en bovenrug) om zo de totale beweeglijkheid van de schouder te optimaliseren. In een later stadium zal gestart worden met spierversterkende oefeningen en oefeningen gericht op het optimaliseren van een juist beweegpatroon. Het totale proces kan één tot twee jaar duren.

Vergoeding

Vanwege de chroniciteit van de klacht heeft u recht op een jaar vergoeding uit de basisverzekering. Dit is alleen op verwijzing van de huisarts of specialist.

Ruptuur rotator cuff

Kenmerken

De pijn is vergelijkbaar met die van een SAPS (zie hierboven) maar kenmerkend voor deze aandoening is dat de kracht van de schouder sterk verminderd is of zelfs helemaal afwezig in bepaalde richtingen.

Oorzaak

Een scheur van een van de schouderspieren kan niet alleen optreden bij een trauma, maar kan ook spontaan optreden. Naarmate we ouder worden kan de kwaliteit van de schouderspieren steeds verder afnemen. Dit kan dusdanig ver achteruit gaan, dat een normale beweging al tot een scheur kan leiden. Dit wil niet zeggen dat er pijn of hinder ervaren wordt. Uit verschillende studies blijkt dat bij mensen boven de 60 jaar tussen de 15-39% een scheur in een van de spieren hebben zonder dat hierbij klachten ervaren worden.

Behandeling

Om de pees weer trekvast te maken en de kracht van de spieren weer op peil te brengen bestaat de behandeling vooral uit spierversterkende oefeningen. Dit kan eventueel aangevuld worden met EPTE (percutane electrolyse) wanneer de behandeling niet het gewenste effect heeft.

SLAP-laesie

Kenmerken

Een SLAP-Laesie (Superior Labrum Anterior to Posterior) ontstaat altijd acuut. De pijn is vaak stekend en wordt aan de voorzijde of dieper in de schouder ervaren, vooral bij bovenhandse of werpende bewegingen. Soms is er dan een klik voelbaar in de schouder. Ook kan het voorkomen dat de arm zwaar of lam aanvoelt (dead arm syndrome).

Oorzaak

Door een val op de gestrekte arm of wanneer de arm wordt tegen gehouden tijdens een werpende beweging kan een SLAP-laesie ontstaan. De aanhechting van de bicepspees in de schouder op het kraakbeen kan hierbij deels worden los getrokken.

Behandeling

Bij verdenking op een SLAP-laesie wordt er meestal gekozen voor een doorverwijzing naar de orthopedisch chirurg voor nadere diagnostiek en eventuele behandeling. Wanneer blijkt dat de schade niet al te groot is wordt er gekozen voor een conservatief beleid waarbij de kracht en de beweeglijkheid van de schouder geoptimaliseerd worden.

Onderzoek en behandeling

De fysiotherapeut zal door een vraaggesprek en gericht onderzoek jouw klachten beoordelen. Daarna wordt de diagnose met je besproken en een persoonlijk behandelplan opgesteld.

Kosten

Fysiotherapie wordt vergoed uit je aanvullende verzekering. Heb je geen aanvullende verzekering? Dan hanteren wij de volgende tarieven.

Bij frozen shoulder en na een operatie heeft u recht op een jaar vergoeding uit de basisverzekering. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts of specialist nodig.

Verwijzing huisarts/specialist

Wil je een afspraak maken in verband met één van bovenstaande klachten? Dit kan via onderstaande button online of telefonisch.