Vergoeding

Aanvullende verzekering of zelf betalen

Als je een aanvullende verzekering hebt voor fysiotherapie dan declareren we je behandeling regelrecht bij je zorgverzekeraar (voor zover je budget toereikend is).
We hebben in 2024 weer een contract met alle zorgverzekeraars.

Heb je geen aanvullende verzekering of is je budget bereikt dan hanteren we de op deze pagina vermelde tarieven.

Klik hier om te kijken of je goed verzekerd bent.

Vergoeding tot 18 jaar

Tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen per aandoening per jaar uit de basisverzekering vergoed. Meer behandelingen kunnen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering als de ouders een aanvullende verzekering hebben.

In het geval van een chronische aandoening vindt tot 18 jaar volledige vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar hoef je geen eigen risico te betalen.

Vergoeding vanuit basisverzekering

Bij sommige aandoeningen  worden vanaf de 21ste behandeling de kosten – voor een bepaalde periode en zolang het medisch noodzakelijk is – vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen komen voor rekening van de aanvullende verzekering. Als je geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie hebt, of als deze niet toereikend is, dan dien je (het restant) zelf te betalen. Hierbij hanteren wij de hiernaast aangegeven tarieven.

Zodra er vergoeding vanuit de basisverzekering plaatsvindt, moet je eerst het eigen risico betalen. Een factuur hiervoor ontvang je via je zorgverzekeraar.
Mogelijk is het eigen risico al deels of volledig verbruikt door bijvoorbeeld onderzoek of behandeling in een ziekenhuis of door de aanschaf van medicijnen. di

Tarieven 2024

 • Intake en onderzoek € 60,00
 • Vervolgafspraak Fysiotherapie € 45,00
 • Vervolgafspraak Manueel therapie € 56,00
 • Vervolgafspraak Geriatrie fysiotherapie € 56,00
 • Eigen bijdrage Bokstherapie € 45,00
 • Intake en onderzoek aan huis € 82,00
 • Vervolgafspraak Fysiotherapie aan huis € 66,00
 • Vervolgafspraak Geriatrie fysiotherapie aan huis € 77,00
 • Rapportage aan verzekeringsarts e.d. (ex. btw) € 70,00
 • Fysiofitness:
 • Intake en samenstellen oefenprogramma € 45,00
 • Training 2x per week € 57,00/maand
 • Training 1x per week € 45,00/maand