Nekklachten

Pijn in de nek is een veel voorkomend probleem. Tenminste 70% van de bevolking wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd gedurende zijn of haar leven. Vaak zijn de klachten van korte duur. Maar soms duren de klachten langer of zijn ze chronisch. De fysiotherapeut kan in veel gevallen helpen de nekpijn te verminderen of zelfs helemaal wegnemen. Nekklachten kunnen een specifieke oorzaak hebben. Voorbeelden hiervan zijn:
  • Cervicaal ra diculair syndroom (oa. nekhernia)
  • Vernauwing in de wervelkolom: stenose
  • Breuk van een wervel
  • Whiplash trauma
Naast bovenstaande specifieke oorzaken van nekklachten wordt er bij de meeste nekklachten geen duidelijke afwijking gevonden. We spreken dan van aspecifieke nekpijn. Voorbeelden hiervan zijn:
  • Facetsydroom
  • Houding-gerelateerde nekpijn
Hieronder worden de cursief aangegeven nekklachten beschreven. Met bij elke vorm de kenmerken en welke behandeling hierbij past.

Cervicaal radiculair syndroom (o.a. hernia)

Kenmerken

Het cervicaal radiculair syndroom is een verzamelnaam voor klachten in de nek/schouder/arm die ontstaan door druk of irritatie van de zenuwen in de nek.

Klachten kunnen bestaan uit pijn en tintelingen in de nek/schouder/arm en krachtsverlies als gevolg van de druk op de zenuwen.

Oorzaak

De druk of irritatie kan ontstaan door bijvoorbeeld een uitpuiling van de tussenwervelschijf (nekhernia) of botwoekeringen als gevolg van slijtage.

Behandeling

Uit onderzoek is gebleken dat fysiotherapie effectief is bij de behandeling van nekpijn als gevolg van een cervicaal radiculair syndroom. Zowel manuele therapie, dry needling als oefentherapie kunnen de nekpijn doen afnemen. Oefentherapie is voornamelijk gericht op het versterken van nek- en bovenrugspieren. Als de nekpijn gepaard gaat met hoofdpijn, zal ook hier aandacht voor zijn tijdens de behandeling.

Whiplash trauma

Kenmerken

De meest voorkomende whiplashklachten zijn pijn in de nek, het hoofd, de schouders en de rug. Daarnaast komen concentratiestoornissen, vermoeidheid, duizeligheid en vergeetachtigheid voor. 

Oorzaak

Whiplashklachten ontstaan vaak na een kop-staartbotsing. Tijdens de aanrijding maakt het hoofd een zeer snelle beweging van achter naar voor zonder dat het ergens tegenaan botst. In een fractie van een seconde wordt de halswervelkolom hierdoor overmatig uitgerekt en extreem achterover en/of voorover gebogen.

Whiplash is de naam voor dit ontstaansmechanisme. Als gevolg van een whiplashtrauma kunnen beschadigingen optreden in de nekwervelkolom en het zenuwstelsel. Dit gebeurt echter maar bij een klein deel van de gevallen. In de meeste gevallen worden er na het trauma geen afwijkingen gezien op röntgenfoto’s of MRI. 

Behandeling

Omdat whiplash veel voorkomt, wordt hier veel onderzoek naar gedaan. Met name de laatste jaren blijkt dat oefentherapie kan helpen bij het terugbrengen van de klachten. Hierbij wordt met een relatief lichte intensiteit getraind. De training is gericht op het verbeteren van de conditie.

Cervicaal facetsyndroom

Kenmerken

Bij het cervicaal facetsyndroom zijn één of meerdere facetgewrichten van de nekwervelkolom beperkt in bewegen. De facetgewrichten zijn kleine gewrichtjes van de wervelkolom. Ze verbinden de op elkaar gestapelde wervels met elkaar en zorgen ervoor dat de nek kan bewegen. Pijn van de facetgewrichten wordt aan de achterkant van de nek gevoeld, meestal aan één zijde, en kan uitstralen naar de schouder. 

Behandeling

Manueel therapie is erg effectief gebleken bij de behandeling van pijn en beperking bij het cervicaal facetsyndroom. 

Houding gerelateerde nekpijn

Kenmerken

De houdingsgerelateerde nekpijn kenmerkt zich door pijn in de nek en bovenrug als gevolg van een verkeerde houding, bijvoorbeeld tijdens het uitvoeren van werk. De voornaamste klachten zijn pijn, stijfheid en een vermoeid gevoel in de nek. 

Oorzaak

De pijn ontstaat voornamelijk omdat het hoofd te ver naar voren “hangt”. Hierbij komt het zwaartepunt van het hoofd voor de wervelkolom te liggen, wat zorgt voor een toename van de belasting op de nekspieren. De spieren raken overbelast en er ontstaan bijvooreeld pijnlijke punten in de spier, de zogenaamde triggerpoints. Aangezien de klachten vaak een relatie hebben met de werkhouding, kan er een langdurig probleem ontstaan. Iedere werkdag ontstaat namelijk weer dezelfde overbelasting. 

Behandeling

Er wordt gestart met een intake waarbij de klachten, problemen en vragen geïnventariseerd worden. Na deze intake volgt een lichamelijk onderzoek en analyse van de (werk)houding en het bewegen. Na het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en met je besproken. Hierna zal de behandeling gestart worden.