Hoofdpijnklachten

Hoofdpijn is een klacht waar veel mensen last van hebben. Spierspanningshoofdpijn en migraine komen het meest voor. Soms is (te veel) medicatie de oorzaak van hoofdpijn.

De fysiotherapeut kan in sommige gevallen helpen de hoofdpijn te verminderen of zelfs helemaal wegnemen. Hieronder worden drie hoofdpijnvormen beschreven. Met bij elke vorm de kenmerken en welke behandeling hierbij past.

Spanningshoofdpijn

Kenmerken

66% van de mensen heeft wel eens last van deze vorm van hoofdpijn.

Kenmerken zijn dubbelzijdige (links en rechts) drukkende pijn, die mild is van aard en niet erger wordt door lichamelijke inspanning. Er kan sprake zijn van overgevoeligheid voor licht en geluid.

Oorzaak

De oorzaak van spanningshoofdpijn is nog niet geheel bekend. Wel staat vast dat spanning van de spieren geen oorzaak is, hoewel de naam anders doet vermoeden. Ook stress (geestelijke spanning) is niet verantwoordelijk voor deze hoofdpijn. De meest waarschijnlijke verklaring voor spanningshoofdpijn is een ongeremde doorvoer van signalen vanuit de hersenen naar lager gelegen gebieden. Omdat het aantal prikkels hierdoor hoger is dan gewoonlijk, worden normale prikkels ineens gevoeld als pijn.

Behandeling

Uit onderzoek is gebleken dat fysiotherapie effectief is bij de behandeling van spanningshoofdpijn. Zowel dry needling als oefentherapie kan de hoofdpijn doen afnemen. Oefentherapie is voornamelijk gericht op het versterken van nek- en bovenrugspieren. Als de hoofdpijn gepaard gaat met nekpijn, zal ook hier aandacht voor zijn tijdens de behandeling.

Migraine

Kenmerken

Migraine komt voor bij zowel volwassenen als kinderen. Deze hoofdpijn wordt eenzijdig gevoel en is meestal bonzend van aard. Er kan sprake zijn van misselijkheid, braken, overgevoeligheid voor licht, geluid of geuren.

In 20% van de gevallen wordt de hoofdpijnfase voorafgegaan door een aura. Hierbij ziet iemand sterretjes, vlekken of lichtflitsen en soms kan (een deel van) het gezichtsveld uitvallen. Ook kunnen tintelingen of een dof gevoel ontstaan in een hand, arm, deel van het hoofd of de tong.

Oorzaak

Over het ontstaan van migraine is nog veel onbekend. Wel is bekend dat vrouwelijke hormonen invloed hebben op het ontstaan van migraine, waardoor migraine vaker bij vrouwen dan bij mannen voorkomt. Ook komt het in bepaalde families meer voor dan in andere. Vaak hebben meerdere mensen binnen een gezin last van migraine. Daarnaast komen migraine en spanningshoofdpijn vaak in combinatie met elkaar voor.

Behandeling

Omdat migraine een veelvoorkomende klacht is, wordt hier veel onderzoek naar gedaan. Met name de laatste jaren blijkt dat oefentherapie kan helpen bij het terugbrengen van het aantal hoofdpijndagen. Hierbij wordt met een relatief lichte intensiteit getraind. De training is gericht op het verbeteren van de conditie.

Net als bij spanningshoofdpijn is ook het behandelen van de nek vaak een onderdeel van de behandeling van migraine.

Cervicogene hoofdpijn

Kenmerken

Bij Cervicogene hoofdpijn ligt de oorzaak in een beperking in de beweging van de nek. Mensen met cervicogene hoofdpijn (CGH) ervaren pijn aan één kant die kan uitstralen in de nek, schouder, arm en/of tussen de schouderbladen. Het is door fysiotherapeuten erg goed te behandelen.

Behandeling

De fysiotherapeut zal tijdens het onderzoek beoordelen welk gedeelte van de nek niet goed beweegt en deze vervolgens behandelen. Hierdoor wordt de oorzaak van deze soort hoofdpijn weggenomen.

Onderzoek en behandeling

De fysiotherapeut zal door een vraaggesprek en gericht onderzoek jouw klachten beoordelen. Daarna wordt de diagnose met je besproken en een persoonlijk behandelplan opgesteld.

Kosten

Fysiotherapie wordt vergoed uit je aanvullende verzekering. Heb je geen aanvullende verzekering? Dan hanteren wij de volgende tarieven.

Verwijzing huisarts/specialist

Wil je een afspraak maken in verband met één van bovenstaande klachten? Hiervoor heb je geen verwijzing van je huisarts of specialist nodig. Je kunt direct contact met ons opnemen.

Binnen onze praktijk zijn Evelien Renders en Vincent Kluitmans gespecialiseerd in hoofdpijnklachten.