Wanneer de slagaders in de benen nauwer worden kan het bloed er minder snel doorheen stromen. Het gevolg hiervan is dat de spieren in de benen minder snel voorzien worden van onder andere zuurstof. Dit leidt tot een versnelde verzuring in de benen tijdens het lopen. Deze verzuring kan dusdanig pijnlijk of vervelend zijn dat je niet meer verder kunt met lopen. Hierdoor stoppen mensen met deze aandoening om de paar meter met lopen om de verzuring in de benen te laten wegtrekken. Daarom wordt dit ook wel etalagebenen genoemd. De medische benaming voor etalagebenen is Claudicatio Intermittens.

Afspraak maken?

Selecteer een van de onderstaande locaties!

Tonnaerstraat 13
5622 KX Eindhoven

040-2444053

Douglashout 32C
5621 DE Eindhoven

040-2444053

Sportpark Brandevoort 1
5706 KG Helmond

0492-798008

Looptherapie Claudicatio intermittens - Fysiotherapie de Jong

De oorzaken van etalagebenen

De klachten van etalagebenen worden veroorzaakt door een atherosclerose (aderverkalking). Bij dit proces hecht een vetachtig weefsel zich aan de binnenzijde van de slagaders, dit maakt dat de vaatwand dikker en stugger wordt. De ruimte voor het bloed om doorheen te stromen wordt kleiner. De oorzaak van deze aderverkalking kan liggen in:

• verhoogd cholesterol
• hoge bloeddruk
• diabetes
• overgewicht
• passieve leefstijl
• roken

Het is dus belangrijk om de oorzaken van de aderverkalking aan te pakken. Dit kan ondersteunt worden met medicijnen, maar het belangrijkste is de leefstijlverandering: Stoppen met roken gezond en gevarieerd eten en meer bewegen. Een gespecialiseerd fysiotherapeut kan je hierbij helpen. Binnen Fysiotherapie de Jong is dit Natascha Huls. Zij is aangesloten bij Chronisch Zorgnet en verzorgt binnen onze praktijk de looptherapie bij etalagebenen. Het effect van looptherapie bij etalagebenen is dat het lichaam zelf extra bloedvaten gaat aanleggen in de benen om de bloeddoorstroming in de benen te verbeteren, dit is een natuurlijke reactie op training en treedt ook bij gezonde mensen op wanneer zij trainen.

Hoe looptraining kan bijdragen bij klachten van etalagebenen

Looptherapie Fysiotherapie bestaat uit een looptraining die langzaam wordt opgebouwd waardoor looptherapie etalagebenen kan doen verminderen. Bij de intake worden vragenlijsten en een wandeltest afgenomen. Op deze manier wordt het niveau bepaald voordat de looptherapie bij etalagebenen opgestart wordt. Deze vragenlijsten en wandeltest worden periodiek herhaald om de voortgang van de looptraining fysiotherapie te monitoren. In het begin van de therapie wordt je intensief begeleid zodat looptherapie etalagebenen ook daadwerkelijk gaat verminderen. Er wordt gestart met 2 keer per week en deze frequentie wordt langzaam afgebouwd naar eens in de paar weken. Het is daarmee de bedoeling dan de looptraining fysiotherapie geheel gaat vervangen en dat je dit zelfstandig gaat voortzetten om de gezondheidseffecten een vervolg te geven.

In enkele gevallen werkt de looptherapie fysiotherapie icm medicatie en de leefstijlverandering onvoldoende. Dan kan het zijn dat er een operatie nodig is om de klachten te doen verminderen. Er zijn in dat geval twee opties: dotteren of een bypass operatie. Bij dotteren wordt een ballonnetje in de slagader aangebracht en opgepompt om de slagader wat op te rekken. Hierdoor kan het bloed weer makkelijker passeren. Mocht dit niet mogelijk zijn of de vernauwingen zijn te uitgebreid, dan kan er gekozen worden voor een bypass. Dan wordt er vaak een andere ader uit het been gehaald om een omleiding te maken om de vernauwing heen, maar er kan ook gekozen worden voor een kunststof variant.

Looptherapie bij etalagebenen is aangetoond effectiever dan een operatie, daarnaast is niet opereren natuurlijk veiliger dan opereren en het is ook nog eens goedkoper. Dus looptherapie bij etalagebenen is de eerste keus voor de behandeling.

Neem contact met ons op voor verdere vragen over looptraining en/of etalagebenen.

Team Fysiotherapie de Jong