Skip to content

Deskundigheid:

 • Etalagebenen / Claudicatio Intermittens
 • Valpreventie en valtraining
 • Ouderenzorg: osteoporose, diabetes mellitus, sarcopenie, duizeligheid
 • Ganganalyse en looptraining
 • Revalidatie na knie / heup prothese en artrose knie / heup
 • Bekkenproblematiek bij zwangerschap
 • Duizeligheidsklachten / BPPD
 • COPD / longklachten
 • Corona revalidatie
 • Incontinentieklachten
 • Regiovertegenwoordiger en aangesloten bij Chronisch ZorgNet
 • GLA:D programma bij artrose

Werkzaam op locatie Tonnaerstraat en Medisch Centrum Boschdijk.

Even voorstellen

In 1996 ben ik bij deze praktijk komen werken (toen nog Fysiotherapie Petersen Nobbe).

Tijdens mijn loopbaan kreeg ik interesse voor de benen en het looppatroon. Hierdoor ben ik sinds 2011 mensen aan het behandelen met etalagebenen ofwel Claudicatio Intermittens. Dit heb ik in 2013 uitgebreid met het behandelen van loopproblemen en revalidatie na een nieuwe knie/heup. Aangezien deze klachten veel voorkomen bij ouderen, is mijn interesse voor de ouder wordende mens vergroot. Vanaf 2017/2018 ben ik mijn kennis over de ouder wordende mens aan het verruimen. Dit gebeurt o.a. door het volgen van cursussen, zoals valpreventie en valtraining, osteoporose, sarcopenie en duizeligheid.

Aangezien ik de afgelopen jaren de nodige patiënten met vaatproblemen heb gezien, ben ik sinds 2017 regiovertegenwoordiger Eindhoven van Chronisch ZorgNet, voorheen ClaudicatioNet. Chronisch ZorgNet is het landelijk netwerk van bijna 3000 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen, zoals etalagebenen, osteoporose, COPD, corona en hartaandoeningen. Voor etalagebenen, osteoporose, COPD en corona ben ik aangesloten bij dit netwerk.

Klik hier om direct een afspraak met Natascha te maken.

Natascha Huls

Fysiotherapeut

BIG-nummer: 99045069804
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag